text.skipToContent text.skipToNavigation

it.mds (Master Data Simplified)


Master Data – všetci ich potrebujeme, nikto ich nechce spravovať

Úvod

O master dátach sa hovorí, že všetci ich potrebujeme, no nikto ich nechce udržiavať. Pravidlá a postupy pre master dáta sú príliš často neprehľadné, čo vedie k neštruktúrovanej dátovej distribúcii a konsolidácii. Údržba dát často postráda vlastníctvo alebo dôveryhodného kľúčového zamestnanca. Nanešťastie slabá kvalita master dát vedie k nákladným, chybovým procesom a reportingu. it.mds je celé o robení veci jednoduchšími a zároveň poskytuje lepší prehľad. S it.mds sú chyby minimalizované a kvalita môže byť maximálne časovo efektívna.

O master dátach sa hovorí, že všetci ich potrebujeme, no nikto ich nechce udržiavať. Pravidlá a postupy pre master dáta sú príliš často neprehľadné, čo vedie k neštruktúrovanej dátovej distribúcii a konsolidácii. Údržba dát často postráda vlastníctvo alebo dôveryhodného kľúčového zamestnanca. Nanešťastie slabá kvalita master dát vedie k nákladným, chybovým procesom a reportingu. it.mds je celé o robení veci jednoduchšími a zároveň poskytuje lepší prehľad. S it.mds sú chyby minimalizované a kvalita môže byť maximálne časovo efektívna.
O master dátach sa hovorí, že všetci ich potrebujeme, no nikto ich nechce udržiavať. Pravidlá a postupy pre master dáta sú príliš často neprehľadné, čo vedie k neštruktúrovanej dátovej distribúcii a konsolidácii. Údržba dát často postráda vlastníctvo alebo dôveryhodného kľúčového zamestnanca. Nanešťastie slabá kvalita master dát vedie k nákladným, chybovým procesom a reportingu. it.mds je celé o robení veci jednoduchšími a zároveň poskytuje lepší prehľad. S it.mds sú chyby minimalizované a kvalita môže byť maximálne časovo efektívna.
Cena:
Na požiadanie

Aj keď SAP ponúka flexibilný dátový model, spoločnosti bojujú s údržbou master dát. intelligence s it.master data maintenance simplified (it.mds) riešením objaví možné štrbiny a poskytne patentované softwérové technológie pre riadenie dát podľa pravidiel.

it.mds je schopné pracovať na SAP HANA a podporuje podnikové procesy vykonávané v SAPe so správnymi dátami a minimálnym úsilím. it.mds zjednodušuje sériu interných vykonávacích procesov pomocou riadenia, konsolidácie a harmonizácie všetkých master dát v jednotnom centrálnom integrovanom riešení.

 • Profily a závislé hodnoty znižujú množstvo polí, ktoré majú byť udržiavané, až o 95%.
 • Distribúcia do iných lokalít a iných master objektov dramaticky znižuje spotrebu času údržby master dát.
 • Všetky biznis pravidlá sú dokumentované v SAP.
 • Vlastníctvo definované na úrovni polí.
   

it.mds riešenie je dodávané ako transport do SAP ECC machine. Nie sú potrebné žiadne dodatočné požiadavky. Riešenie je vyvinuté v SAP ABAP OO a SAP Webdynpro pre ABAP.

Riešenie je integrované do SAP ECC za použitia:

 • SAP WF
 • SAP autorizačný koncept
 • SAP ABAP
 • SAP WD4A
 • Rozhrania k iným aplikáciam
   
 • Kmeňový súbor materiálu
 • Záznam nákupu
 • Kmeňový súbor dodávateľa
 • Kmeňový súbor zákazníka
 • Klasifikácia je prepojená s vyššie uvedenými master data objektm

Minimálne SAP ECC 6.0 EHP 4