text.skipToContent text.skipToNavigation

it.capture


Od papiera k elektronickej faktúre – okamžite, rýchlo a ľahko!

Úvod

Mnoho scanovacích systémov nedokáže spracovať došlé faktúry aktuálnych PDF verziách, čo vedie k tráveniu veľa času na analýzy chýb a spracovaniu.Každodenne užívatelia ťažko vizuálne rozpoznávajú došlé faktúry v scanovacích systémoch. it.capture spracováva všetky faktúry s originálnymi farbami, čo ušetrí nespočítateľne znovu spracovanie faktúr, pretože užívatelia sa vyhnú konvertovaniu formátov, nečitateľným faktúram a manuálnemu vpisovaniu a kontrole.

Mnoho scanovacích systémov nedokáže spracovať došlé faktúry aktuálnych PDF verziách, čo vedie k tráveniu veľa času na analýzy chýb a spracovaniu.Každodenne užívatelia ťažko vizuálne rozpoznávajú došlé faktúry v scanovacích systémoch. it.capture spracováva všetky faktúry s originálnymi farbami, čo ušetrí nespočítateľne znovu spracovanie faktúr, pretože užívatelia sa vyhnú konvertovaniu formátov, nečitateľným faktúram a manuálnemu vpisovaniu a kontrole.
Mnoho scanovacích systémov nedokáže spracovať došlé faktúry aktuálnych PDF verziách, čo vedie k tráveniu veľa času na analýzy chýb a spracovaniu.Každodenne užívatelia ťažko vizuálne rozpoznávajú došlé faktúry v scanovacích systémoch. it.capture spracováva všetky faktúry s originálnymi farbami, čo ušetrí nespočítateľne znovu spracovanie faktúr, pretože užívatelia sa vyhnú konvertovaniu formátov, nečitateľným faktúram a manuálnemu vpisovaniu a kontrole.
Na požiadanie

Účelom automatického scanovacieho systému je znížiť výdaje týkajúce sa riadenia faktúr, minimalizovať percento chybovosti, a zvýšiť kvalitu dát, teda znížiť manuálne spracovanie. Ideálne. Nanešťastie bežný pracovný deň v mnohých spoločnostiach vyzerá úplne inak, kde bolo treba zaviesť veľa núdzových programov pre analýzu chýb a spracovania ako výsledok automatického riadenia faktúr. Z tohto dôvodu prínos efektívneho scanovania faktúr a registračného systému môže byť veľkým významom pre váš biznis. Poskytujeme plnohodnotný zodpovedajúcu cene it.capture, ktorý je najmodernejší a užívateľsky ľahký scanovací systém, zameraný na užívateľské potreby a procesy.

it.capture poskytuje nasledujúce výhody:

 • Možnosť 100% automatizovaného scanovania – rozpoznania – registrácie dokumentov v ERP systéme – bez užívateľského zásahu
 • Možnosť 100% manuálneho spracovania alebo kombinácie manuálneho a automatizovaného spracovania. Vy samy vyberiete spôsob v it.capture.
 • Jednotné automatizované spárovanie dodávateľov – ušetrí mnoho manuálen práca a potencionálnych chýb v každodenných fakturačných transakciách vďaka automatizovanému spárovaniu dodávateľa na faktúre si SAP master dátami.
 • Vysoký stupeň vizuálneho rozpoznania.
 • Efektívne a spoľahlivé uloženie zmluvných a osobných dokumentov spoločnosti
 • Možnosť pristupovať k nascanovaným osobným dokumentom
 • On-line a okamžité vyhodnotenie informácie z ERP systému: it.capture informuje užívateľa o statuse dokumentu z ERP systému. Efektívna kontrola proti strate dokumentov spoločnosti
 • Štandardizácia registrovaných dokumentov
 • Efektívne a štandardizované postupy s formálnou revíziou
 • Rýchla a ľahká implementácia
 • Nízke TCO a vysoké ROI.

it.capture sa dodáva čiastočne ako SAP transport do ECC systému a čiastočne ako samostatná serverová inštalácia na základe .NET framework rovnako ako aj bežných technológií ako ISS, MSSQL a Windows klientskych inštalácií.

Riešenie má silnú integráciu na SAP, takže SAP ABAP a SAP ABAB OO sú použité pre SAP integráciu. it.capture server rovnako ako aj klient sú postavené na .NET technológii. Integrácia využíva SAP autorizačný koncept pre riadenie prístupov.

V SAPe je nasledovné zahrnuté:

 • Faktúry
 • Personálne dokumenty
 • Nákupné objednávky
 • Dokumenty nehnuteľností
 • a mnoho viac...

189 jazykov dokumentov je podporovaných.
 

 • Minimálne SAP ECC 6.0