text.skipToContent text.skipToNavigation
Výsledky
 • AutomateAccessControls.it
  GRC Access control SoD monitoring je jednou z kľúčových vlastností v procesnom riadení nazvanom Continuous Control Monitoring (CCM) – Kontinuálny monitoring kontroly. Umožňuje organizácii monitorovanie rozdelenia špecifických povinností pracovníkov pre zabezpečenie správneho chodu procesov a ich udalostí v čase ich priebehu.Automatizovaný SoD Monitoring umožňuje managementu kontinuálnu revíziu business procesov pre dodržiavanie nastavených úrovní kontroly resp. meranie odchýliek od nastavených úrovní kontroly aktivít jednotlivcov porovnaním s ich určenými úrovňami právomocí, výkonnosti a efektívnosti.Použitím funkcionality Process control, vieme vykonať automaticky SoD analýzu napríklad v týždenných alebo mesačných intervaloch s cieľom znižovať riziká identifikované ako výnimky od nastavených business procesov. Balík riešenia spoločnosti itelligence - AutomatedAccessControls.it dodáva predkonfigurovanú sadu nastavení určenú pre identifikáciu dostupných rizík, ktoré môžu vzniknúť v riadení prístupov. 
  GRC Access control SoD monitoring je jednou z kľúčových vlastností v procesnom riadení nazvanom Continuous Control Monitoring (CCM) – Kontinuálny monitoring kontroly. Umožňuje organizácii monitorovanie rozdelenia špecifických povinností pracovníkov pre zabezpečenie správneho chodu procesov a ich udalostí v čase ich priebehu.Automatizovaný SoD Monitoring umožňuje managementu kontinuálnu revíziu business procesov pre dodržiavanie nastavených úrovní kontroly resp. meranie odchýliek od nastavených úrovní kontroly aktivít jednotlivcov porovnaním s ich určenými úrovňami právomocí, výkonnosti a efektívnosti.Použitím funkcionality Process control, vieme vykonať automaticky SoD analýzu napríklad v týždenných alebo mesačných intervaloch s cieľom znižovať riziká identifikované ako výnimky od nastavených business procesov. Balík riešenia spoločnosti itelligence - AutomatedAccessControls.it dodáva predkonfigurovanú sadu nastavení určenú pre identifikáciu dostupných rizík, ktoré môžu vzniknúť v riadení prístupov. 
 • G.I.B Dispo-Cockpit Controlling (DCC)
  Maximalizácia úrovne poskytovaných služieb pri súčasnej minimalizácii zásob a prevádzkových nákladov je úloha náročná na správne nastavenie. Vybalancovanie úrovne služieb a úrovne zásob vyžaduje segmentáciu produktov a doplnenie plánovacích algoritmov pre zabezpečenie plne optimalizovaného výkonu dodávateľského reťazca v rámci systému SAP.
  Maximalizácia úrovne poskytovaných služieb pri súčasnej minimalizácii zásob a prevádzkových nákladov je úloha náročná na správne nastavenie. Vybalancovanie úrovne služieb a úrovne zásob vyžaduje segmentáciu produktov a doplnenie plánovacích algoritmov pre zabezpečenie plne optimalizovaného výkonu dodávateľského reťazca v rámci systému SAP.
 • G.I.B Dispo-Cockpit Forecasting (DCF)
  Presné plánovanie požiadaviek je rozhodujúce pre plnenie záväzkov voči zákazníkom pri čo najnižších celkových nákladoch . Vaše podnikanie vyžaduje robustný, inteligentný postup pre prognózovanie, ktorý dokáže automaticky detekovať, predpovedať a zmerať rozmanité nákupné zvyklosti vašich zákazníkov. Zásoby sú synonymom informácií. Zlepšite vaše informácie, znížte zásoby a budte tak ziskovejší.
  Presné plánovanie požiadaviek je rozhodujúce pre plnenie záväzkov voči zákazníkom pri čo najnižších celkových nákladoch . Vaše podnikanie vyžaduje robustný, inteligentný postup pre prognózovanie, ktorý dokáže automaticky detekovať, predpovedať a zmerať rozmanité nákupné zvyklosti vašich zákazníkov. Zásoby sú synonymom informácií. Zlepšite vaše informácie, znížte zásoby a budte tak ziskovejší.
 • G.I.B Dispo-Cockpit Planning (DCP)
  Plánovanie výroby alebo všeobecne plánovanie je meniaci sa a dynamický proces. Plány sú vždy upravované podľa meniacich sa požiadaviek zákazníkov, zmeny priorít a dostupných kapacít. Spravovanie plánov a zdrojov v takomto dynamickom prostredí si vyžaduje flexibilné, ľahko použiteľné a v reálnom čase pracujúce nástroje v rámci systému SAP.
  Plánovanie výroby alebo všeobecne plánovanie je meniaci sa a dynamický proces. Plány sú vždy upravované podľa meniacich sa požiadaviek zákazníkov, zmeny priorít a dostupných kapacít. Spravovanie plánov a zdrojov v takomto dynamickom prostredí si vyžaduje flexibilné, ľahko použiteľné a v reálnom čase pracujúce nástroje v rámci systému SAP.
 • GIB Dispo-Cockpit Operations (DCO)
  Štandardná funkcionalita SAP MRP je dostatočná, ale chýba jej centrálny plánovací interface na rýchlu prioritizáciu materiálových požiadaviek pre daný deň.
  Štandardná funkcionalita SAP MRP je dostatočná, ale chýba jej centrálny plánovací interface na rýchlu prioritizáciu materiálových požiadaviek pre daný deň.
 • it.approval
  Mnoho spoločností dodnes proces schvaľovania dokumentov vykonáva manuálne. Toto často vedie k spomaleniu schvaľovacieho procesu s absentujúcim prehľadom o dokumentoch, ktoré sú práve v tomto procese. Naviac manuálne kroky často vedú k nedodržiavaniu nariadení a pravidiel spoločnosti, k stratám dokumentov počas schvaľovacieho procesu.it.approval je riešenie pre schvaľovanie podnikových dokumentov, ktoré optimalizuje tento proces a poskytuje koncovým užívateľom intuitívne užívateľské rozhranie s presnými informáciami potrebnými k schvaľovaniu. 
  Mnoho spoločností dodnes proces schvaľovania dokumentov vykonáva manuálne. Toto často vedie k spomaleniu schvaľovacieho procesu s absentujúcim prehľadom o dokumentoch, ktoré sú práve v tomto procese. Naviac manuálne kroky často vedú k nedodržiavaniu nariadení a pravidiel spoločnosti, k stratám dokumentov počas schvaľovacieho procesu.it.approval je riešenie pre schvaľovanie podnikových dokumentov, ktoré optimalizuje tento proces a poskytuje koncovým užívateľom intuitívne užívateľské rozhranie s presnými informáciami potrebnými k schvaľovaniu. 
 • it.capture
  Mnoho scanovacích systémov nedokáže spracovať došlé faktúry aktuálnych PDF verziách, čo vedie k tráveniu veľa času na analýzy chýb a spracovaniu.Každodenne užívatelia ťažko vizuálne rozpoznávajú došlé faktúry v scanovacích systémoch. it.capture spracováva všetky faktúry s originálnymi farbami, čo ušetrí nespočítateľne znovu spracovanie faktúr, pretože užívatelia sa vyhnú konvertovaniu formátov, nečitateľným faktúram a manuálnemu vpisovaniu a kontrole.
  Mnoho scanovacích systémov nedokáže spracovať došlé faktúry aktuálnych PDF verziách, čo vedie k tráveniu veľa času na analýzy chýb a spracovaniu.Každodenne užívatelia ťažko vizuálne rozpoznávajú došlé faktúry v scanovacích systémoch. it.capture spracováva všetky faktúry s originálnymi farbami, čo ušetrí nespočítateľne znovu spracovanie faktúr, pretože užívatelia sa vyhnú konvertovaniu formátov, nečitateľným faktúram a manuálnemu vpisovaniu a kontrole.
 • it.ECM Workflow
  Je dôležité zjednodušiť procesy a workflow spoločnosti na všetkých úrovniach, ale výzva je to dokončiť.
  Je dôležité zjednodušiť procesy a workflow spoločnosti na všetkých úrovniach, ale výzva je to dokončiť.
 • it.email
  Problémy môžu nastať, keď v spoločnosti ako je vaša sú posielané bežné obchodné emaily väčšinou s viacnásobnými, obrovskými prílohami.
  Problémy môžu nastať, keď v spoločnosti ako je vaša sú posielané bežné obchodné emaily väčšinou s viacnásobnými, obrovskými prílohami.
 • it.HCM Transformer
  HCM Transformátor zjednodušuje kopírovanie, porovnávanie a anonymizáciu osobných dát. Tento proces vedie k vyššej kvalite procesov a minimalizuje náklady na projekt súbežne so zvýšením rýchlosti a bezpečnosti práce s dátami obsahujúcimi osobné údaje.Dadatočne, toto riešenie umožňuje automatické porovnávanie vrámci mzdového účtovníctva a časové analýzy. 
  HCM Transformátor zjednodušuje kopírovanie, porovnávanie a anonymizáciu osobných dát. Tento proces vedie k vyššej kvalite procesov a minimalizuje náklady na projekt súbežne so zvýšením rýchlosti a bezpečnosti práce s dátami obsahujúcimi osobné údaje.Dadatočne, toto riešenie umožňuje automatické porovnávanie vrámci mzdového účtovníctva a časové analýzy. 
 • it.HR Time Entry Cockpit
  Pre biznis ako je ten váš je bez použitia správnej technológie zaznamenávanie doby príchodu a odchodu zdĺhavý a časovo náročný proces. Dať svojim zamestnancom možnosť zadávať jednotlivé časy a mať prístup k svojim záznamom v jednom systéme môže celý proces zadávania výrazne zefektívniť.
  Pre biznis ako je ten váš je bez použitia správnej technológie zaznamenávanie doby príchodu a odchodu zdĺhavý a časovo náročný proces. Dať svojim zamestnancom možnosť zadávať jednotlivé časy a mať prístup k svojim záznamom v jednom systéme môže celý proces zadávania výrazne zefektívniť.
 • it.insurance Analytics
  it.insurance Analytics je špeciálna sada pre výkazníctvo a analytiku v poisťovníctve navrhnutá tak, aby poisťovne získali čo najväčšiu hodnotu zo svojich dát v krátkom časovom období.
  it.insurance Analytics je špeciálna sada pre výkazníctvo a analytiku v poisťovníctve navrhnutá tak, aby poisťovne získali čo najväčšiu hodnotu zo svojich dát v krátkom časovom období.
 • it.mds (Master Data Simplified)
  O master dátach sa hovorí, že všetci ich potrebujeme, no nikto ich nechce udržiavať. Pravidlá a postupy pre master dáta sú príliš často neprehľadné, čo vedie k neštruktúrovanej dátovej distribúcii a konsolidácii. Údržba dát často postráda vlastníctvo alebo dôveryhodného kľúčového zamestnanca. Nanešťastie slabá kvalita master dát vedie k nákladným, chybovým procesom a reportingu. it.mds je celé o robení veci jednoduchšími a zároveň poskytuje lepší prehľad. S it.mds sú chyby minimalizované a kvalita môže byť maximálne časovo efektívna.
  O master dátach sa hovorí, že všetci ich potrebujeme, no nikto ich nechce udržiavať. Pravidlá a postupy pre master dáta sú príliš často neprehľadné, čo vedie k neštruktúrovanej dátovej distribúcii a konsolidácii. Údržba dát často postráda vlastníctvo alebo dôveryhodného kľúčového zamestnanca. Nanešťastie slabá kvalita master dát vedie k nákladným, chybovým procesom a reportingu. it.mds je celé o robení veci jednoduchšími a zároveň poskytuje lepší prehľad. S it.mds sú chyby minimalizované a kvalita môže byť maximálne časovo efektívna.
 • it.password manager
  it.password mananger poskytuje užívateľom žiadosť o znovuvygenerovanie hesla lokálne, vzdialene alebo s využitím mobilného zariadenia.
  it.password mananger poskytuje užívateľom žiadosť o znovuvygenerovanie hesla lokálne, vzdialene alebo s využitím mobilného zariadenia.
 • it.rapid GRC
  Aplikácia SAP® Access Control automatizuje proces odhaľovania, sanácie a prevencie pred porušovaním prístupových rizík naprieč SAP a non-SAP systémami. Analýza prístupových práv v reálnom čase je súčasťou užívateľského manažmentu a manažmentu rolí pre elimináciu hrozieb počas procesov preskúmavania. Prístup poskytuje užívateľom bezpečný systém na sledovanie činnosti užívateľa a odosielaní tejto činnosti cez workflow na kontrolu schvaľovateľovi. Pravidelné preskúmanie prístupov pomáha zabezpečiť, aby užívateľské prístupy boli povolované a schvaľované manažérmi a vlastníkmi rolí. Manažérom je poskytovaný celopodnikový pohľad na riziká prístupov cez komplexný reporting.
  Aplikácia SAP® Access Control automatizuje proces odhaľovania, sanácie a prevencie pred porušovaním prístupových rizík naprieč SAP a non-SAP systémami. Analýza prístupových práv v reálnom čase je súčasťou užívateľského manažmentu a manažmentu rolí pre elimináciu hrozieb počas procesov preskúmavania. Prístup poskytuje užívateľom bezpečný systém na sledovanie činnosti užívateľa a odosielaní tejto činnosti cez workflow na kontrolu schvaľovateľovi. Pravidelné preskúmanie prístupov pomáha zabezpečiť, aby užívateľské prístupy boli povolované a schvaľované manažérmi a vlastníkmi rolí. Manažérom je poskytovaný celopodnikový pohľad na riziká prístupov cez komplexný reporting.
 • it.RF HTML5 Engine
  ITSmobile umožňuje prístup k systému SAP pomocou mobilného prehliadača. Tento Add-On ide ďalej ako ITSmobile a umožňuje jednoduchú transformáciu dynpro obrazoviek do stránok HTML5.
  ITSmobile umožňuje prístup k systému SAP pomocou mobilného prehliadača. Tento Add-On ide ďalej ako ITSmobile a umožňuje jednoduchú transformáciu dynpro obrazoviek do stránok HTML5.
 • it.RF Transactions
  Work processes in a warehouse are characterized by speed, reliability, and accuracy in processing individual goods movements. To ensure that work is performed efficiently, and at a lower cost, businesses like yours need simple and easy-to-view control of individual processes.
  Work processes in a warehouse are characterized by speed, reliability, and accuracy in processing individual goods movements. To ensure that work is performed efficiently, and at a lower cost, businesses like yours need simple and easy-to-view control of individual processes.
 • it.Shop Floor Cockpit
  Zaznamenajte čas strávený na výrobnej objednávke bez použitia nástrojov tretích strán alebo SAP štandardnej transakcie CATS, ktorá je už využívaná pre účtovanie a sledovanie času v HR na zamestnanecké platby. Potrebujete nástroj pripravený špecificky zaznamenať aktuálne časy strávené na výrobných aktivitách bez manuálneho zásahu.
  Zaznamenajte čas strávený na výrobnej objednávke bez použitia nástrojov tretích strán alebo SAP štandardnej transakcie CATS, ktorá je už využívaná pre účtovanie a sledovanie času v HR na zamestnanecké platby. Potrebujete nástroj pripravený špecificky zaznamenať aktuálne časy strávené na výrobných aktivitách bez manuálneho zásahu.
 • it.trade Baseline Package
  Rastúci konkurenčný tlak a konsolidácie, zmenili nákupné zvyklosti a preferencie zákazníkov. Zmenšujúcie sa zisky vystavujú veľkoobchodníkov pod tlak. Podnik ako je ten Váš má veľa detailných riešení na zlepšienie prezentácie na trhu, prezentácie ponuky produktov a služieb pre obe strany - pre dodávateľov aj pre odberateľov.
  Rastúci konkurenčný tlak a konsolidácie, zmenili nákupné zvyklosti a preferencie zákazníkov. Zmenšujúcie sa zisky vystavujú veľkoobchodníkov pod tlak. Podnik ako je ten Váš má veľa detailných riešení na zlepšienie prezentácie na trhu, prezentácie ponuky produktov a služieb pre obe strany - pre dodávateľov aj pre odberateľov.
 • it.trade Customer Master Data Enhancements
  it.trade Customer Master Data Enhancements poskytuje schopnoť uložiť dodatočné informácie obchodne orientovaných zákazníckych obrazoviek, teda zvýšenie schopnosti pre klasifikáciu a zber ďalších informácií o vašich zákazníkoch bez nutnosti doplnenia zákazníckych polí, atď.
  it.trade Customer Master Data Enhancements poskytuje schopnoť uložiť dodatočné informácie obchodne orientovaných zákazníckych obrazoviek, teda zvýšenie schopnosti pre klasifikáciu a zber ďalších informácií o vašich zákazníkoch bez nutnosti doplnenia zákazníckych polí, atď.
 • it.trade Enterprise Loadbuilder
  Proces kompletizácie vybavovania objednávky môže byť časovo náročný a neefektívny, hlavne ak sú vaše materiály uložené v rôznych skladoch alebo na rôznych miestach a je potrebné konsolidovať ich na objednávku jedného dodávateľa. Musíte použiť Load Building ako spôsob, ako konsolidovať svoje požiadavky na materiál od konkrétneho dodávateľa s dosiahnutím jeho minimálnech množstiev (napr. počet kusov, hodnota objednávky, hmotnosť a / alebo objem).
  Proces kompletizácie vybavovania objednávky môže byť časovo náročný a neefektívny, hlavne ak sú vaše materiály uložené v rôznych skladoch alebo na rôznych miestach a je potrebné konsolidovať ich na objednávku jedného dodávateľa. Musíte použiť Load Building ako spôsob, ako konsolidovať svoje požiadavky na materiál od konkrétneho dodávateľa s dosiahnutím jeho minimálnech množstiev (napr. počet kusov, hodnota objednávky, hmotnosť a / alebo objem).
 • it.trade Hire&Rental
  Veľkoobchodné spoločnosti, ktoré poskytujú prenajímajú produkty alebo služby, potrebujú riešenie, ktoré zjednoduší riadenie procesu prenájmu komponentov, nástrojov, materiálu a dokumentov v rámci štandardných SAP funkcionalít.
  Veľkoobchodné spoločnosti, ktoré poskytujú prenajímajú produkty alebo služby, potrebujú riešenie, ktoré zjednoduší riadenie procesu prenájmu komponentov, nástrojov, materiálu a dokumentov v rámci štandardných SAP funkcionalít.
 • it.trade Material Master Data Enhancements
  Modifikácia voľných rozšírení kmeňových dát materiálového hospodárstva používa špecifické dátové polia riešenia it.trade s možnosťou dodatočného rozšírenia kmeňových dát pomocou zákazníkom špecifikovaných polí
  Modifikácia voľných rozšírení kmeňových dát materiálového hospodárstva používa špecifické dátové polia riešenia it.trade s možnosťou dodatočného rozšírenia kmeňových dát pomocou zákazníkom špecifikovaných polí
 • it.trade MSDS Management
  Bezpečnostný list materiálu (MSDS) je navrhnutý tak, aby pracovníkom a zodpovednému personálu poskytol správne informácie a postupy pre manipuláciu alebo prácu s definovanou nebezpečnou látkou. Bezpečnostný list obsahuje informácie o fyzikálnych vlastnostiach látky (napr. bod topenia, bod varu, bod vzplanutia a podobne), ďalej informácie o toxicite, nepriaznivých účinkoch na zdravie, prvej pomoci, reaktivite, informácie o skladovaní, likvidácii a ochranných pomôckach. Ďalej obsahuje informácie o postupe v prípade úniku danej látky a inštrukcie ako postupovať v prípade, že daná látka je transportovaná.
  Bezpečnostný list materiálu (MSDS) je navrhnutý tak, aby pracovníkom a zodpovednému personálu poskytol správne informácie a postupy pre manipuláciu alebo prácu s definovanou nebezpečnou látkou. Bezpečnostný list obsahuje informácie o fyzikálnych vlastnostiach látky (napr. bod topenia, bod varu, bod vzplanutia a podobne), ďalej informácie o toxicite, nepriaznivých účinkoch na zdravie, prvej pomoci, reaktivite, informácie o skladovaní, likvidácii a ochranných pomôckach. Ďalej obsahuje informácie o postupe v prípade úniku danej látky a inštrukcie ako postupovať v prípade, že daná látka je transportovaná.
 • it.trade Sales Order Monitor
  Podniky potrebujú prístup k efektívnym reportovacím nástrojom potrebným na zabezpečenie vysokej úrovne produktivity a maximálneho predajného potenciálu. Je dôležité, aby pre Váš predajný cyklus bol k dispozícii report ponúkajúci jedinečnú zostavu pre end-to-end prehľad objednávok a pre možnosť pohodlne nadviazať na ďaľšie obchodné ponuky.
  Podniky potrebujú prístup k efektívnym reportovacím nástrojom potrebným na zabezpečenie vysokej úrovne produktivity a maximálneho predajného potenciálu. Je dôležité, aby pre Váš predajný cyklus bol k dispozícii report ponúkajúci jedinečnú zostavu pre end-to-end prehľad objednávok a pre možnosť pohodlne nadviazať na ďaľšie obchodné ponuky.
 • it.trade Transportation Scheduler
  Pri preprave tovarov môže byť veľmi náročné dosiahnuť synchronizáciu prepravných plánov medzi skladovými operátormi a prepravnými spoločnosťami. 
  Pri preprave tovarov môže byť veľmi náročné dosiahnuť synchronizáciu prepravných plánov medzi skladovými operátormi a prepravnými spoločnosťami. 
 • it.workflow performance
  it.workflow performance umožní merať výkonnosť vašich implementovaných SAP workflow vo vašom SAP systéme.
  it.workflow performance umožní merať výkonnosť vašich implementovaných SAP workflow vo vašom SAP systéme.
 • it.x-EDIconnect
  it.x-EDIconnect zabezpečuje integráciu vašich zákazníkov a dodávateľov pri komunikácii prostredníctvom výmeny elektronických správ (EDI). it.x-EDIconnect poskytuje technický základ pre typické komunikačné kanály (napr. OFTP ISDN alebo Telebox/X.400) a podporuje štandardné dátové formáty (napr. VDA a EDIFACT). Navyše it.x-EDIconnect spolupracuje s ľubovoľným ERP systémom. 
  it.x-EDIconnect zabezpečuje integráciu vašich zákazníkov a dodávateľov pri komunikácii prostredníctvom výmeny elektronických správ (EDI). it.x-EDIconnect poskytuje technický základ pre typické komunikačné kanály (napr. OFTP ISDN alebo Telebox/X.400) a podporuje štandardné dátové formáty (napr. VDA a EDIFACT). Navyše it.x-EDIconnect spolupracuje s ľubovoľným ERP systémom. 
 • it.x-press - shipping process within SAP
  Spolupracuje Vaša spoločnosť s kuriérskymi a doručovateľskými spoločnosťami, prípadne s prepravnými spoločnosťami? Riešenie it.x-press integruje Vaše biznis procesy s Vašimi dodávateľmi CEP služieb a SAP riešením jednoduchou a efektívnou cestou. Riešenie obsahuje riešenia kalkuláciu výšky prepravných nákladov, výber prepravných spoločností, pridelovanie a sledovanie zásielok a taktiež kontrolu prichádzajúcich faktúr 
  Spolupracuje Vaša spoločnosť s kuriérskymi a doručovateľskými spoločnosťami, prípadne s prepravnými spoločnosťami? Riešenie it.x-press integruje Vaše biznis procesy s Vašimi dodávateľmi CEP služieb a SAP riešením jednoduchou a efektívnou cestou. Riešenie obsahuje riešenia kalkuláciu výšky prepravných nákladov, výber prepravných spoločností, pridelovanie a sledovanie zásielok a taktiež kontrolu prichádzajúcich faktúr 
 • Secure.it
  Keď príde na bezpečnosť, firmy ako je tá vaša davajú prednosť jednoduchosti all-inclusive.
  Keď príde na bezpečnosť, firmy ako je tá vaša davajú prednosť jednoduchosti all-inclusive.
Výsledky