text.skipToContent text.skipToNavigation

GIB Dispo-Cockpit Operations (DCO)


Pružnejšie a efektívnejšie MRP

Úvod

Štandardná funkcionalita SAP MRP je dostatočná, ale chýba jej centrálny plánovací interface na rýchlu prioritizáciu materiálových požiadaviek pre daný deň.

Štandardná funkcionalita SAP MRP je dostatočná, ale chýba jej centrálny plánovací interface na rýchlu prioritizáciu materiálových požiadaviek pre daný deň.
Štandardná funkcionalita SAP MRP je dostatočná, ale chýba jej centrálny plánovací interface na rýchlu prioritizáciu materiálových požiadaviek pre daný deň.
Vyberte variant
 • Optimalizuje materiálový manažment celého podniku
 • Plne integrovaná do funkcionality SAP
 • Transparentné riešenie s jednoduchým a intuitívnym ovládaním

Riešenie Dispo-Cockpit Operations (DCO) poskytuje centrálne plánovanie a vykonávací kokpit, ktorý dáva materiálovému menežmentu profesionálne a pritom jednoduché vedenie a spravovanie každodenných úloh. Vvetky MRP relevantné inforácie môžu byť graficky zobrazené použitím štandardných, alebo zákazníckych layoutov, čo napomáha k presnejšiemu plánovaniu materiálových vstupov.

 • Plne integrovaný do systému SAP, žiadny ďalší hardvér alebo rozhrania nie sú potrebné
 • Proaktívny monitoring výstrah
 • Chýbajúce časti riešenia, plus použitie na miestach s využitím “drill down”
 • Informácie o nákupoch a objednávkach z výroby
 • Štandardné reporty s “drill down” funkcionalitou rýchlo identifikujú problem s materiálom
 • Ad hoc vzorce a individuálny multi screen monitoring
 • SAP ECC 6.0 EhP 0
 • G.I.B Dispo-Cockpit je proprietárny a dôverný materiál vo vlastníctve Gesellschaft für Information und Bildung mbH. (G.I.B)
 • itelligence, Inc. je certifikovaný predajca a implementačný partner G.I.B
 • Všetky zverejnené ceny sú v USD. Skutočné ocenenie je stanovené po preskúmaní a ponukovom procese spoločnosťou itelligence.
 • Riešenie vyžaduje Zmluvu o údržbe softwéru, ktorá zahŕňa Help Desk podporu a produktové updaty
 • Implementačné služby nie sú zahrnuté v ocenení softwéru