text.skipToContent text.skipToNavigation

it.rapid GRC


Sterowanie procesem zarządzania kontrolą dostępu SoD

Prezentacja

GRC SAP Access Control (Kontrola Dostępu) pozwala na zarządzanie ryzykiem związanym z dostępami i uprawnieniami w systemie SAP oraz zapobieganiu nieuczciwych czynności. Dzięki możliwościom jakie rozwiązanie oferuje, firma ma możliwość w sposób zautomatyzowany dokonać analizy ryzyk SoD w bieżącym modelu uprawnień. Narzędzie wspiera utrzymanie „czystego modelu uprawnień” poprzez wprowadzenie funkcji wpierających zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami. Ponadto pozwala kontrolować obecny stan dostępów SAP poprzez automatyczny monitoring uprawnień i możliwość wygenerowania dokumentacji niezbędnej podczas audytów czy okresowych kontroli. Rozwiązanie w modelu Starter Edition, które obejmuje narzędzie do analizy ryzyka oraz automatyczny mechanizm użytkownika emergency/firefighter może być zaimplementowane nawet już w 4 tygodnie.

GRC SAP Access Control (Kontrola Dostępu) pozwala na zarządzanie ryzykiem związanym z dostępami i uprawnieniami w systemie SAP oraz zapobieganiu nieuczciwych czynności. Dzięki możliwościom jakie rozwiązanie oferuje, firma ma możliwość w sposób zautomatyzowany dokonać analizy ryzyk SoD w bieżącym modelu uprawnień. Narzędzie wspiera utrzymanie „czystego modelu uprawnień” poprzez wprowadzenie funkcji wpierających zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami. Ponadto pozwala kontrolować obecny stan dostępów SAP poprzez automatyczny monitoring uprawnień i możliwość wygenerowania dokumentacji niezbędnej podczas audytów czy okresowych kontroli. Rozwiązanie w modelu Starter Edition, które obejmuje narzędzie do analizy ryzyka oraz automatyczny mechanizm użytkownika emergency/firefighter może być zaimplementowane nawet już w 4 tygodnie.
GRC SAP Access Control (Kontrola Dostępu) pozwala na zarządzanie ryzykiem związanym z dostępami i uprawnieniami w systemie SAP oraz zapobieganiu nieuczciwych czynności. Dzięki możliwościom jakie rozwiązanie oferuje, firma ma możliwość w sposób zautomatyzowany dokonać analizy ryzyk SoD w bieżącym modelu uprawnień. Narzędzie wspiera utrzymanie „czystego modelu uprawnień” poprzez wprowadzenie funkcji wpierających zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami. Ponadto pozwala kontrolować obecny stan dostępów SAP poprzez automatyczny monitoring uprawnień i możliwość wygenerowania dokumentacji niezbędnej podczas audytów czy okresowych kontroli. Rozwiązanie w modelu Starter Edition, które obejmuje narzędzie do analizy ryzyka oraz automatyczny mechanizm użytkownika emergency/firefighter może być zaimplementowane nawet już w 4 tygodnie.
Wybierz wariant
 • Automatyzacja procesu wykrywania, naprawiania i zapobiegania naruszeń związanych z dostępami na poziomie systemów SAP i nie-SAP
 • Analiza użytkowników i ról w czasie rzeczywistym
 • Możliwość dodawania wyjątków podczas analizy w przypadku użytkowników z większymi uprawnieniami i gdzie ryzyko jest zredukowane w sposób inny niż poprzez uprawnienia
 • Monitoring aktywności użytkowników wraz z systemem informowania właściciela ryzyka
 • Dzięki podejściu, gdzie krytyczne uprawnienia mają swoich właścicieli odpowiedzialnych za potwierdzenie przypisania danego uprawnienia do użytkowników, pełniona jest stała kontrola
 • W ramach narzędzia można pobrać raporty z różnym poziomem wglądu: widok dla biznesu, dedykowany dla kadry kierowniczej, a także szczegółowy wgląd techniczny przeznaczony dla administratorów uprawnień
 • Analiza ryzyka dostępna w czasie rzeczywistym
 • Zarządzanie użytkownikami oraz automatyczny system przydzielania uprawnień
 • Automatyzacja dostępu typu emergency, czyli użytkownik firefighter
 • Zarządzanie rolami biznesowymi
 • Przegląd i analiza dostępów użytkowników
 • Dashboard i raportowanie

Licencja w blokach na 100 użytkowników monitorowanych przez GRC Access Controls

Starter Editon obejmuje:

 1. Access Risk Analysis: Raporty ryzyk i naruszeń SoD; Role – powinny być wolne od konfliktów SoD; Użytkownicy – ryzyko jest w mniejszym lub większym stopniu zawsze obecne, w związku z tym istnieje możliwość monitorowania użytkowników z dostępami krytycznymi; Znaczniki redukcji ryzyka – w przypadku alternatywnego sposobu redukcji ryzyka odpowiedni znacznik można odznaczyć podczas przeglądu raportów
 2. Emergency Access Management : Zarządzanie dostępem typu Emergency poprzez automatyczny mechanizm wniosków i zatwierdzeń; Log ze szczegółowym zapisem czynności wykonywanych na użytkowniku Emergency jest dostępny w formie dokumentu, na potrzeby audytu wraz z informacją o dokonanych zmianach.
 • Minimum SAP GRC Access Control 10.1
 • Minimum SAP GUI client
 • Minimum SAP ERP 6.0 Application Server ABAP
 • Więcej informacji na SAP Store

Wszystkie publikowane ceny są szacunkowe. Rzeczywista cena jest ustalana podczas procesu ofertowania.

Rozwiązanie nie wymaga umowy serwisowej.