text.skipToContent text.skipToNavigation

it.mds (Master Data Simplified)


Uproszczone zarządzanie danymi podstawowymi

Prezentacja

O danych podstawowych mówi się, że każdy ich potrzebuje, ale rzadko kto chce się nimi zajmować. Zbyt często reguły i procedury danych podstawowych są nieprzejrzyste, prowadząc do niestrukturalnej, skomplikowanej dystrybucji danych i konsolidacji. W przedsiębiorstwach często brakuje osoby odpowiedzialnej za dane podstawowe, a opieka nad nimi spada na kluczowych pracowników. Niestety słaba jakość danych podstawowych prowadzi do kosztownych, podatnych na błędy procesów i raportowań. Celem it.mds jest upraszczanie i zapewnienie lepszego oglądu danych. Z it.mds błędy są minimalizowane a jakość danych maksymalizowana.

O danych podstawowych mówi się, że każdy ich potrzebuje, ale rzadko kto chce się nimi zajmować. Zbyt często reguły i procedury danych podstawowych są nieprzejrzyste, prowadząc do niestrukturalnej, skomplikowanej dystrybucji danych i konsolidacji. W przedsiębiorstwach często brakuje osoby odpowiedzialnej za dane podstawowe, a opieka nad nimi spada na kluczowych pracowników. Niestety słaba jakość danych podstawowych prowadzi do kosztownych, podatnych na błędy procesów i raportowań. Celem it.mds jest upraszczanie i zapewnienie lepszego oglądu danych. Z it.mds błędy są minimalizowane a jakość danych maksymalizowana.
O danych podstawowych mówi się, że każdy ich potrzebuje, ale rzadko kto chce się nimi zajmować. Zbyt często reguły i procedury danych podstawowych są nieprzejrzyste, prowadząc do niestrukturalnej, skomplikowanej dystrybucji danych i konsolidacji. W przedsiębiorstwach często brakuje osoby odpowiedzialnej za dane podstawowe, a opieka nad nimi spada na kluczowych pracowników. Niestety słaba jakość danych podstawowych prowadzi do kosztownych, podatnych na błędy procesów i raportowań. Celem it.mds jest upraszczanie i zapewnienie lepszego oglądu danych. Z it.mds błędy są minimalizowane a jakość danych maksymalizowana.
Cena:
Na żądanie

Chociaż SAP oferuje elastyczny model danych, firmy zmagają się z opracowaniem danych podstawowych. itelligence rozwiązało ten problem tworząc it.mds.

it.mds może być uruchomione na SAP HANA wspierając procesy biznesowe realizowane w SAP za pomocą odpowiednich danych podstawowych przy minimalnym wysiłku. it.mds upraszcza szereg wewnętrznych procesów poprzez zarządzanie, konsolidację i harmonizację wszystkich danych podstawowych w jednym, centralnym zintegrowanym rozwiązaniu.

 • Profile i zależne wartości redukują ilość pól do utrzymania do 95%.
 • Dystrybucja do innych lokalizacji znacznie zmniejsza ilość czasu potrzebną do utrzymania danych podstawowych.
 • Wszystkie reguły biznesowe są dokumentowane w SAP.
 • Własności definiowane są na poziomie pola.

Rozwiązanie it.mds jest dostarczane jako transport na SAP ECC. Nie wymaga żadnych dodatkowych rozszerzeń. Rozwiązanie jest opracowane w SAP ABAP OO i SAP Webdynpro dla ABAP.
Rozwiązanie jest zintegrowane z SAP ECC przy użyciu:

 • SAP WF
 • SAP authorisation concept
 • SAP ABAP
 • SAP WD4A
 • Interfejsów dla innych aplikacji
 • Dane podstawowe materiału
 • Rekord informacyjny zaopatrzenia
 • Dane podstawowe dostawcy
 • Dane podstawowe klienta
 • Klasyfikacja jest umieszczona w danych podstawowych wyżej wymienionych obiektów

Minimum SAP ECC 6.0 EHP 4