text.skipToContent text.skipToNavigation

it.capture


Od formy papierowej do faktury elektronicznej – prosto, szybko i łatwo!

Prezentacja

Wiele systemów skanowania nie jest w stanie przetworzyć faktur otrzymanych w ostatnich wersjach PDF, co skutkuje dużym nakładem czasu na analizy i przetwarzanie błędów.Przeciętnym użytkownikom często trudno wizualnie rozpoznać otrzymane faktury w systemach skanujących. it.capture przetwarza wszystkie faktury w oryginalnych kolorach, co pozwala uniknąć ich wielokrotnego przetwarzania poprzez eliminację konwertowania formatów, nieczytelnych faktur oraz ręcznego wpisywania i sprawdzania.

Wiele systemów skanowania nie jest w stanie przetworzyć faktur otrzymanych w ostatnich wersjach PDF, co skutkuje dużym nakładem czasu na analizy i przetwarzanie błędów.Przeciętnym użytkownikom często trudno wizualnie rozpoznać otrzymane faktury w systemach skanujących. it.capture przetwarza wszystkie faktury w oryginalnych kolorach, co pozwala uniknąć ich wielokrotnego przetwarzania poprzez eliminację konwertowania formatów, nieczytelnych faktur oraz ręcznego wpisywania i sprawdzania.
Wiele systemów skanowania nie jest w stanie przetworzyć faktur otrzymanych w ostatnich wersjach PDF, co skutkuje dużym nakładem czasu na analizy i przetwarzanie błędów.Przeciętnym użytkownikom często trudno wizualnie rozpoznać otrzymane faktury w systemach skanujących. it.capture przetwarza wszystkie faktury w oryginalnych kolorach, co pozwala uniknąć ich wielokrotnego przetwarzania poprzez eliminację konwertowania formatów, nieczytelnych faktur oraz ręcznego wpisywania i sprawdzania.
Na żądanie

Celem systemów automatycznego skanowania jest zmniejszenie kosztów związanych z zarządzaniem fakturami, zminimalizowanie liczby błędów oraz zwiększenie jakości danych, czyli zmniejszenie w ten sposób nakładu pracy ręcznej.
Niestety, codzienność w wielu firmach wygląda zupełnie inaczej, a rezultatem wprowadzenia automatycznego zarządzania fakturą była konieczność utworzenia dodatkowych ręcznych procedur dla celów analizy oraz przetwarzania błędów

it.capture to nowoczesny i łatwy w obsłudze system skanowania, koncentrujący się na potrzebach i procesach użytkowników.

it.capture oferuje następujące korzyści:

 • Możliwość 100% automatyzacji skanowania – rozpoznanie - rejestracja dokumentów w systemie ERP – bez ludzkiej interakcji.
 • Możliwość 100% przetwarzania ręcznego lub mieszania przetwarzania ręcznego i automatycznego. Możliwość samodzielnego wybrania procesu w it.capture.
 • Unikatowe automatyczne dopasowanie dostawcy – oszczędność pracy ręcznej i eliminacja potencjalnych błędów w codziennych transakcjach rozliczeniowych ze względu na automatyczne powiązanie pomiędzy dostawcą faktury i danymi podstawowymi SAP.
 • Wysoki poziom rozpoznania wizualnego.
 • Wydajne, niezawodne składowanie dokumentów prawnych i osobistych firmy.
 • Możliwość dostępu do zeskanowanych dokumentów osobistych.
 • Natychmiastowa weryfikacja online informacji z systemu ERP: it.capture informuje użytkownika o statusie dokumentu z systemu ERP. Skuteczna kontrola wobec utraconych dokumentów firmowych.
 • Standaryzacja złożonych dokumentów.
 • Szybka i łatwa implementacja.
 • Niskie koszty zakupu i utrzymania (TCO) oraz wysoki zwrot inwestycji (ROI).

Rozwiązanie it.capture dostarczane jest częściowo jako transport dla systemu SAP, a częściowo jako osobna instalacja serwera oparta na platformie .NET i technologiach IIS, MSSQL oraz instalacji klientów Windows.

Rozwiązanie to jest silnie zintegrowane z systemem SAP - do integracji z SAP posłużył/posłuży SAP ABAP i SAP ABAB OO.  Zarówno serwer, jak i klient it.capture oparte są na technologii .NET. Integracja wykorzystuje koncepcję autoryzacji SAP dla kontroli dostępu.

Rozwiązanie obejmuje następujący zakres w systemie SAP:

 • Dokumenty fakturowania
 • Dokumenty HR
 • Dokumenty zalecenia sprzedaży
 • Dokumenty nieruchomości
 • I inne…

189 obsługiwanych języków dokumentów.

 • Minimum SAP ECC 6.0