text.skipToContent text.skipToNavigation
Wynik
 • it.approval
  Wiele firm nadal obsługuje ręczne zatwierdzanie dokumentów. To prowadzi często do powolnego procesu zatwierdzania, z całkowitym brakiem przeglądu przetwarzanych dokumentów. Ponadto ręczny sposób często prowadzi do braku zgodności z zasadami firmy oraz utraty dokumentów podczas procesu zatwierdzania.it.approval jest rozwiązaniem służącym do zatwierdzania dokumentów biznesowych w firmie, które optymalizuje proces zatwierdzania oraz daje użytkownikom końcowym intuicyjny interfejs z dokładną informacją potrzebną do zatwierdzenia.
  Wiele firm nadal obsługuje ręczne zatwierdzanie dokumentów. To prowadzi często do powolnego procesu zatwierdzania, z całkowitym brakiem przeglądu przetwarzanych dokumentów. Ponadto ręczny sposób często prowadzi do braku zgodności z zasadami firmy oraz utraty dokumentów podczas procesu zatwierdzania.it.approval jest rozwiązaniem służącym do zatwierdzania dokumentów biznesowych w firmie, które optymalizuje proces zatwierdzania oraz daje użytkownikom końcowym intuicyjny interfejs z dokładną informacją potrzebną do zatwierdzenia.
 • it.capture
  Wiele systemów skanowania nie jest w stanie przetworzyć faktur otrzymanych w ostatnich wersjach PDF, co skutkuje dużym nakładem czasu na analizy i przetwarzanie błędów.Przeciętnym użytkownikom często trudno wizualnie rozpoznać otrzymane faktury w systemach skanujących. it.capture przetwarza wszystkie faktury w oryginalnych kolorach, co pozwala uniknąć ich wielokrotnego przetwarzania poprzez eliminację konwertowania formatów, nieczytelnych faktur oraz ręcznego wpisywania i sprawdzania.
  Wiele systemów skanowania nie jest w stanie przetworzyć faktur otrzymanych w ostatnich wersjach PDF, co skutkuje dużym nakładem czasu na analizy i przetwarzanie błędów.Przeciętnym użytkownikom często trudno wizualnie rozpoznać otrzymane faktury w systemach skanujących. it.capture przetwarza wszystkie faktury w oryginalnych kolorach, co pozwala uniknąć ich wielokrotnego przetwarzania poprzez eliminację konwertowania formatów, nieczytelnych faktur oraz ręcznego wpisywania i sprawdzania.
 • it.insurance Analytics
  it.insurance Analytics to pakiet raportów specyficznych dla tematyki ubezpieczeń umożliwiającym firmom ubezpieczeniowym szybki dostęp do istotnych danych
  it.insurance Analytics to pakiet raportów specyficznych dla tematyki ubezpieczeń umożliwiającym firmom ubezpieczeniowym szybki dostęp do istotnych danych
 • it.insurance Core
  it.insurance Core jest specyficznym modelem danych dla ubezpieczeń, skonstruowanym, aby wspierać wiele raportów ubezpieczeniowych oraz analitykę wymagań i projektowania w celu umożliwienia firmom ubezpieczeniowym uzyskania wartości z ich danych w krótkim okresie czasu.
  it.insurance Core jest specyficznym modelem danych dla ubezpieczeń, skonstruowanym, aby wspierać wiele raportów ubezpieczeniowych oraz analitykę wymagań i projektowania w celu umożliwienia firmom ubezpieczeniowym uzyskania wartości z ich danych w krótkim okresie czasu.
 • it.mds (Master Data Simplified)
  O danych podstawowych mówi się, że każdy ich potrzebuje, ale rzadko kto chce się nimi zajmować. Zbyt często reguły i procedury danych podstawowych są nieprzejrzyste, prowadząc do niestrukturalnej, skomplikowanej dystrybucji danych i konsolidacji. W przedsiębiorstwach często brakuje osoby odpowiedzialnej za dane podstawowe, a opieka nad nimi spada na kluczowych pracowników. Niestety słaba jakość danych podstawowych prowadzi do kosztownych, podatnych na błędy procesów i raportowań. Celem it.mds jest upraszczanie i zapewnienie lepszego oglądu danych. Z it.mds błędy są minimalizowane a jakość danych maksymalizowana.
  O danych podstawowych mówi się, że każdy ich potrzebuje, ale rzadko kto chce się nimi zajmować. Zbyt często reguły i procedury danych podstawowych są nieprzejrzyste, prowadząc do niestrukturalnej, skomplikowanej dystrybucji danych i konsolidacji. W przedsiębiorstwach często brakuje osoby odpowiedzialnej za dane podstawowe, a opieka nad nimi spada na kluczowych pracowników. Niestety słaba jakość danych podstawowych prowadzi do kosztownych, podatnych na błędy procesów i raportowań. Celem it.mds jest upraszczanie i zapewnienie lepszego oglądu danych. Z it.mds błędy są minimalizowane a jakość danych maksymalizowana.
 • it.rapid GRC
  GRC SAP Access Control (Kontrola Dostępu) pozwala na zarządzanie ryzykiem związanym z dostępami i uprawnieniami w systemie SAP oraz zapobieganiu nieuczciwych czynności. Dzięki możliwościom jakie rozwiązanie oferuje, firma ma możliwość w sposób zautomatyzowany dokonać analizy ryzyk SoD w bieżącym modelu uprawnień. Narzędzie wspiera utrzymanie „czystego modelu uprawnień” poprzez wprowadzenie funkcji wpierających zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami. Ponadto pozwala kontrolować obecny stan dostępów SAP poprzez automatyczny monitoring uprawnień i możliwość wygenerowania dokumentacji niezbędnej podczas audytów czy okresowych kontroli. Rozwiązanie w modelu Starter Edition, które obejmuje narzędzie do analizy ryzyka oraz automatyczny mechanizm użytkownika emergency/firefighter może być zaimplementowane nawet już w 4 tygodnie.
  GRC SAP Access Control (Kontrola Dostępu) pozwala na zarządzanie ryzykiem związanym z dostępami i uprawnieniami w systemie SAP oraz zapobieganiu nieuczciwych czynności. Dzięki możliwościom jakie rozwiązanie oferuje, firma ma możliwość w sposób zautomatyzowany dokonać analizy ryzyk SoD w bieżącym modelu uprawnień. Narzędzie wspiera utrzymanie „czystego modelu uprawnień” poprzez wprowadzenie funkcji wpierających zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami. Ponadto pozwala kontrolować obecny stan dostępów SAP poprzez automatyczny monitoring uprawnień i możliwość wygenerowania dokumentacji niezbędnej podczas audytów czy okresowych kontroli. Rozwiązanie w modelu Starter Edition, które obejmuje narzędzie do analizy ryzyka oraz automatyczny mechanizm użytkownika emergency/firefighter może być zaimplementowane nawet już w 4 tygodnie.
 • it.trade Material Master Data Enhancements
  Modyfikacja darmowego rozszerzenia zarządzania danymi podstawowymi materiału za pomocą specjalnych pól danych przy użyciu niezbędnego it.trade. Możliwość rozszerzenia danych podstawowych materiału za pomocą specyficznych pól zaprojektowanych dla klienta.
  Modyfikacja darmowego rozszerzenia zarządzania danymi podstawowymi materiału za pomocą specjalnych pól danych przy użyciu niezbędnego it.trade. Możliwość rozszerzenia danych podstawowych materiału za pomocą specyficznych pól zaprojektowanych dla klienta.
 • it.trade MSDS Management
  Arkusz danych bezpieczeństwa (Material Safety Data Sheet - MSDS) został zaprojektowany celem zapewnienia pracownikom, a także służbom ratowniczym, odpowiednich procedur podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi.Arkusz zawiera informacje takie jak: dane fizyczne substancji (np. temperatura topnienia, punkt wrzenia, temperatura zapłonu, itp.), toksyczność, możliwe skutki zdrowotne, zasady udzielenia pierwszej pomocy, reaktywność, zasady składowania i likwidacji, konieczny sprzęt ochronny, procedury dotyczące wysypywania/wycieku w trakcie transportu.
  Arkusz danych bezpieczeństwa (Material Safety Data Sheet - MSDS) został zaprojektowany celem zapewnienia pracownikom, a także służbom ratowniczym, odpowiednich procedur podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi.Arkusz zawiera informacje takie jak: dane fizyczne substancji (np. temperatura topnienia, punkt wrzenia, temperatura zapłonu, itp.), toksyczność, możliwe skutki zdrowotne, zasady udzielenia pierwszej pomocy, reaktywność, zasady składowania i likwidacji, konieczny sprzęt ochronny, procedury dotyczące wysypywania/wycieku w trakcie transportu.
 • it.trade Transportation Scheduler
  Prawdziwym wyzwaniem biznesu w dzisiejszych czasach jest tworzenie zsynchronizowanych harmonogramów transportu pomiędzy partnerem biznesowym, operatorem magazynu i firmą spedycyjną. Aby wspomóc przedsiębiorstwa w tym procesie powstało rozwiązanie it.trade Transportation Scheduler.
  Prawdziwym wyzwaniem biznesu w dzisiejszych czasach jest tworzenie zsynchronizowanych harmonogramów transportu pomiędzy partnerem biznesowym, operatorem magazynu i firmą spedycyjną. Aby wspomóc przedsiębiorstwa w tym procesie powstało rozwiązanie it.trade Transportation Scheduler.
 • it.x-EDIconnect
  it.x-EDIconnect gwarantuje integrację klientów i dostawców oraz wymianę wiadomości elektronicznych (EDI).it.x-EDIconnect stanowi podstawę techniczną dla typowych kanałów komunikacji (np. OFTP ISDN lub Telebox / X.400) i obsługuje formaty danych standardowych (np. VDA or EDIFACT).Ponadto it.x-EDIconnect współgra z każdym systemem ERP.
  it.x-EDIconnect gwarantuje integrację klientów i dostawców oraz wymianę wiadomości elektronicznych (EDI).it.x-EDIconnect stanowi podstawę techniczną dla typowych kanałów komunikacji (np. OFTP ISDN lub Telebox / X.400) i obsługuje formaty danych standardowych (np. VDA or EDIFACT).Ponadto it.x-EDIconnect współgra z każdym systemem ERP.
Wynik