text.skipToContent text.skipToNavigation

it.rapid GRC


Rychlé nasazení řízení přístupů GRC Access Controls

Seznámení

Řešení SAP Access Control umožňuje zákazníkům řídit rizika přístupu k datům a zabránit podvodům. Díky funkcím nabízeným tímto řešení pomáhá SAP Access Control firmám zajistit čistý stav (analyzovat rizika), udržet čistý stav (řídit přístup a spravovat role) a mít situaci pod kontrolou (certifikovat a sledovat oprávnění) Podle nejlepší obchodní praxe je možné toto rychle nasaditelné řešení implementovat do 4 týdnů (Starter Edition).

Řešení SAP Access Control umožňuje zákazníkům řídit rizika přístupu k datům a zabránit podvodům. Díky funkcím nabízeným tímto řešení pomáhá SAP Access Control firmám zajistit čistý stav (analyzovat rizika), udržet čistý stav (řídit přístup a spravovat role) a mít situaci pod kontrolou (certifikovat a sledovat oprávnění) Podle nejlepší obchodní praxe je možné toto rychle nasaditelné řešení implementovat do 4 týdnů (Starter Edition).
Řešení SAP Access Control umožňuje zákazníkům řídit rizika přístupu k datům a zabránit podvodům. Díky funkcím nabízeným tímto řešení pomáhá SAP Access Control firmám zajistit čistý stav (analyzovat rizika), udržet čistý stav (řídit přístup a spravovat role) a mít situaci pod kontrolou (certifikovat a sledovat oprávnění) Podle nejlepší obchodní praxe je možné toto rychle nasaditelné řešení implementovat do 4 týdnů (Starter Edition).
Zvolte variantu

Aplikace SAP® Access Control automatizuje proces detekce, nápravy a prevence rizik porušování pravidel přístupu k datům v celém systému SAP a v neSAPových systémech. Do správy uživatelů a rolí je zabudována funkce analýzy přístupových rizik v reálném čase, aby se zabránilo porušování pravidel během procesů poskytování oprávnění. Přístup na základě výjimky poskytuje uživatelům bezpečný vstup do systému díky monitorování aktivity uživatele a odesílání takové aktivity ke kontrole přes workflow osobě oprávněné ke schvalování. Periodické kontroly přístupů zajišťují, že uživatelská oprávnění jsou schválena manažery a vlastníky daných rolí. Manažeři mají k dispozici firemní pohled na přístupová rizika díky ucelenému reportingu.

 • Analýzy přístupových rizik v reálném čase
 • Řízení a poskytování přístupových práv pro uživatele
 • Řízení nouzových přístupových práv
 • Správa firemních rolí
 • Kontrola přístupů uživatelů
 • Dashboardy a reporting

Licencováno v blocích pro 100 uživatelů monitorovaných v rámci řešení GRC Access Controls

1. Analýzy přístupových rizik: Report o porušování SOD u (rizikových) rolí – musí se jednat o uživatele bez SOD – zde bude vždy existovat riziko a některé uživatele bude nutné monitorovat pomocí nástrojů Mitigating Controls Identify a Manage Risks – odstranění rizika, nebo přiřazení zmírňovacích kontrolních prvků a monitorování rizik pomocí řešení GRC AccessControls

2. Řízení nouzových přístupových práv:
Řízení nouzových přístupů pomocí jasného procesu
Kontrolní knihy žádostí a schválení
Monitorování nouzových přístupů
Detailní kniha záznamů aktivit, která zaznamenává co bylo provedeno a změněno

3. Řízení přístupových žádostí: Poskytování přístupových práv uživatelům s analýzou rizik rolí a uživatelů před udělením přístupu Metoda SOD Routing, která pomáhá automaticky nasměrovat požadavek na manažera pro řízení plnění požadavků v případě porušení SOD.

4. Řízení firemních rolí: Vytváření rolí a analýza rizik s uvážením SOD, společně s procesním work-flow umožňujícím proces schvalování vlastníkem role před uložením rolí.
 

 • Minimálně SAP GRC Access Control 10.1
 • Minimálně SAP GUI client
 • Minimálně SAP ERP 6.0 Application Server ABAP
 • Více informací najdete v SAP Store
 • Všechny publikované ceny představují pouze odhad. Skutečná cena se stanoví během procesu analýzy a nabídky.
 • Jako projektový akcelerátor se používá položka vlastněná společností itelligence a implementační služby jsou zahrnuty v ceně.
 • Toto řešení nevyžaduje smlouvu na údržbu software.