text.skipToContent text.skipToNavigation

it.mds (Master Data Simplified)


Kmenová data - každý je potřebuje, nikdo se o ně nechce starat...

Seznámení

O kmenových datech se říká, že je každý potřebuje, ale nikdo se o ně nechce starat. Pravidla nakládání s kmenovými daty jsou často nejasná, což vede k distribuci a konsolidaci nestrukturovaných, složitých dat. Často chybí zodpovědnost za údržbu dat, nebo tato činnost závisí na klíčových zaměstnancích. Špatná kvalita kmenových dat bohužel vede k nákladných procesům a reportingu se sklonem k chybám. Řešení it.mds má za cíl vše zjednodušit a zároveň zajistit lepší přehled. S řešením it.mds se počet chyb omezuje na minimum a kvalitu je možné maximalizovat časově efektivním způsobem. 

O kmenových datech se říká, že je každý potřebuje, ale nikdo se o ně nechce starat. Pravidla nakládání s kmenovými daty jsou často nejasná, což vede k distribuci a konsolidaci nestrukturovaných, složitých dat. Často chybí zodpovědnost za údržbu dat, nebo tato činnost závisí na klíčových zaměstnancích. Špatná kvalita kmenových dat bohužel vede k nákladných procesům a reportingu se sklonem k chybám. Řešení it.mds má za cíl vše zjednodušit a zároveň zajistit lepší přehled. S řešením it.mds se počet chyb omezuje na minimum a kvalitu je možné maximalizovat časově efektivním způsobem. 
O kmenových datech se říká, že je každý potřebuje, ale nikdo se o ně nechce starat. Pravidla nakládání s kmenovými daty jsou často nejasná, což vede k distribuci a konsolidaci nestrukturovaných, složitých dat. Často chybí zodpovědnost za údržbu dat, nebo tato činnost závisí na klíčových zaměstnancích. Špatná kvalita kmenových dat bohužel vede k nákladných procesům a reportingu se sklonem k chybám. Řešení it.mds má za cíl vše zjednodušit a zároveň zajistit lepší přehled. S řešením it.mds se počet chyb omezuje na minimum a kvalitu je možné maximalizovat časově efektivním způsobem. 
Cena:
na vyžádání

Zatímco SAP nabízí flexibilní datový model, společnosti se potýkají s údržbou kmenových dat. Společnost itelligence se zabývala potencionálními nedostatky a přichází s řešením it.master data simplified (it.mds), které nabízí patentované softwarové technologie pro řízení dat podle stanovených pravidel.
Řešení it.mds je možné provozovat v SAP HANA a poskytuje podporu firemním procesům prováděným v systému SAP díky správným kmenovým datům vytvářeným s minimálním úsilím. it.mds zjednodušuje řadu interních pracovních procesů na základě řízení, konsolidace a harmonizace všech kmenových dat do jediného, centrálně integrovaného řešení.

 • Díky profilům a závislým hodnotám se snižuje počet polí k údržbě až o 95 %.
 • Distribucí do dalších lokalit a jiných objektů kmenových dat se čas nutný pro údržbu kmenových dat dramaticky snižuje.
 • Všechna firemní pravidla jsou zdokumentována v systému SAP.
 • Vlastnictví je definováno na úrovni pole.
   

Řešení it.mds je dodáváno jako transportní na SAP ECC. Žádné další požadavky nejsou potřeba. Řešení je vyvinuto v systémech SAP ABAP OO a SAP Webdynpro pro ABAP.
Je integrované v SAP ECC pomocí:

 • SAP WF
 • Konceptu oprávnění SAP
 • SAP ABAP
 • SAP WD4A
 • Rozhraní na jiné aplikace
   
 • Kmenová data materiálu
 • Nákupní informační záznamy
 • Kmenová data dodavatelů
 • Kmenová data zákazníků
 • Ve výše uvedených objektech kmenových dat je zabudována klasifikace
   

Minimálně SAP ECC 6.0 EHP 4