text.skipToContent text.skipToNavigation
Výsledky
 • AutomateAccessControls.it
  Řízení přístupových práv GRC a monitorování SoD představuje klíčovou funkci v kontrole procesů Continuous Control Monitoring (CCM). Umožňuje organizaci monitorovat specifické SoD a řešit problémy, jakmile se vyskytnou.Automatické monitorování SoD umožňuje managementu kontinuálně kontrolovat firemní procesy z pohledu dodržování, odchylek, vhodné úrovně kontrol a bilance aktivit jednotlivců v rámci jejich určené úrovně výkonu a efektivnosti.Pomocí funkcionality kontroly procesu můžeme automaticky provádět analýzy SoD v určitých intervalech, například týdně nebo měsíčně, aby bylo možné zmírňovat rizika označená jako procesní námitka. Balíček řešení AutomatedAccessControls.it společnosti itelligence přináší předem nakonfigurovanou sadu kontrolních mechanismů navržených pro přístupová rizika, která existují v řízení přístupových práv. 
  Řízení přístupových práv GRC a monitorování SoD představuje klíčovou funkci v kontrole procesů Continuous Control Monitoring (CCM). Umožňuje organizaci monitorovat specifické SoD a řešit problémy, jakmile se vyskytnou.Automatické monitorování SoD umožňuje managementu kontinuálně kontrolovat firemní procesy z pohledu dodržování, odchylek, vhodné úrovně kontrol a bilance aktivit jednotlivců v rámci jejich určené úrovně výkonu a efektivnosti.Pomocí funkcionality kontroly procesu můžeme automaticky provádět analýzy SoD v určitých intervalech, například týdně nebo měsíčně, aby bylo možné zmírňovat rizika označená jako procesní námitka. Balíček řešení AutomatedAccessControls.it společnosti itelligence přináší předem nakonfigurovanou sadu kontrolních mechanismů navržených pro přístupová rizika, která existují v řízení přístupových práv. 
 • G.I.B Dispo-Cockpit Operations (DCO)
  Standardní funkce SAP MRP jsou adekvátní, ale chybí jim centrální rozhraní pro přípraváře, kteří potřebují rychlý přístup k materiálovým potřebám a vytvářet priority na daný den.
  Standardní funkce SAP MRP jsou adekvátní, ale chybí jim centrální rozhraní pro přípraváře, kteří potřebují rychlý přístup k materiálovým potřebám a vytvářet priority na daný den.
 • G.I.B Dispo-Cockpit Planning (DCP)
  Plánování výroby a vytváření harmonogramů je fluidní, dynamický proces. Plány se neustále upravují, aby bylo možné splnit měnící se požadavky zákazníků. Mění se priority a přesouvají kapacity. Řízení plánů a zdrojů v tomto dynamické prostředí vyžaduje flexibilní a snadno použitelné nástroje pracující v reálném řase ve vašem kmenovém systému SAP.
  Plánování výroby a vytváření harmonogramů je fluidní, dynamický proces. Plány se neustále upravují, aby bylo možné splnit měnící se požadavky zákazníků. Mění se priority a přesouvají kapacity. Řízení plánů a zdrojů v tomto dynamické prostředí vyžaduje flexibilní a snadno použitelné nástroje pracující v reálném řase ve vašem kmenovém systému SAP.
 • it.AR/AP Aging Reports
  Společnosti jako ta vaše používají výkazy závazků (Accounts Payable - AP) a pohledávek (Accounts Receivable - AR), aby lépe rozuměly a řídily očekávané peněžní toky. Nicméně, standardní výkazy stárnutí závazků a pohledávek většinou postrádají funkcionalitu, která usnadňuje čtení a pochopení těchto výkazů a následné stanovování dalších kroků. Kromě toho mnoho firem používá výkazy stárnutí závazků a pohledávek jako základ pro své činnosti výběru pohledávek, takže pro účinný a efektivní výběr potřebují přidané funkcionality.
  Společnosti jako ta vaše používají výkazy závazků (Accounts Payable - AP) a pohledávek (Accounts Receivable - AR), aby lépe rozuměly a řídily očekávané peněžní toky. Nicméně, standardní výkazy stárnutí závazků a pohledávek většinou postrádají funkcionalitu, která usnadňuje čtení a pochopení těchto výkazů a následné stanovování dalších kroků. Kromě toho mnoho firem používá výkazy stárnutí závazků a pohledávek jako základ pro své činnosti výběru pohledávek, takže pro účinný a efektivní výběr potřebují přidané funkcionality.
 • it.HR Time Entry Cockpit
  Pro společnosti, jako je ta vaše, může zaznamenávání odpracovaných hodin bez správné technologie představovat pracný, časově náročný proces. Pokud umožníte vašim zaměstnancům zadávat hodiny a mít přístup k jejich záznamům v jediném systému, může to pomoci zjednodušit váš proces zadávání odpracovaných hodin.
  Pro společnosti, jako je ta vaše, může zaznamenávání odpracovaných hodin bez správné technologie představovat pracný, časově náročný proces. Pokud umožníte vašim zaměstnancům zadávat hodiny a mít přístup k jejich záznamům v jediném systému, může to pomoci zjednodušit váš proces zadávání odpracovaných hodin.
 • it.mds (Master Data Simplified)
  O kmenových datech se říká, že je každý potřebuje, ale nikdo se o ně nechce starat. Pravidla nakládání s kmenovými daty jsou často nejasná, což vede k distribuci a konsolidaci nestrukturovaných, složitých dat. Často chybí zodpovědnost za údržbu dat, nebo tato činnost závisí na klíčových zaměstnancích. Špatná kvalita kmenových dat bohužel vede k nákladných procesům a reportingu se sklonem k chybám. Řešení it.mds má za cíl vše zjednodušit a zároveň zajistit lepší přehled. S řešením it.mds se počet chyb omezuje na minimum a kvalitu je možné maximalizovat časově efektivním způsobem. 
  O kmenových datech se říká, že je každý potřebuje, ale nikdo se o ně nechce starat. Pravidla nakládání s kmenovými daty jsou často nejasná, což vede k distribuci a konsolidaci nestrukturovaných, složitých dat. Často chybí zodpovědnost za údržbu dat, nebo tato činnost závisí na klíčových zaměstnancích. Špatná kvalita kmenových dat bohužel vede k nákladných procesům a reportingu se sklonem k chybám. Řešení it.mds má za cíl vše zjednodušit a zároveň zajistit lepší přehled. S řešením it.mds se počet chyb omezuje na minimum a kvalitu je možné maximalizovat časově efektivním způsobem. 
 • it.rapid GRC
  Řešení SAP Access Control umožňuje zákazníkům řídit rizika přístupu k datům a zabránit podvodům. Díky funkcím nabízeným tímto řešení pomáhá SAP Access Control firmám zajistit čistý stav (analyzovat rizika), udržet čistý stav (řídit přístup a spravovat role) a mít situaci pod kontrolou (certifikovat a sledovat oprávnění) Podle nejlepší obchodní praxe je možné toto rychle nasaditelné řešení implementovat do 4 týdnů (Starter Edition).
  Řešení SAP Access Control umožňuje zákazníkům řídit rizika přístupu k datům a zabránit podvodům. Díky funkcím nabízeným tímto řešení pomáhá SAP Access Control firmám zajistit čistý stav (analyzovat rizika), udržet čistý stav (řídit přístup a spravovat role) a mít situaci pod kontrolou (certifikovat a sledovat oprávnění) Podle nejlepší obchodní praxe je možné toto rychle nasaditelné řešení implementovat do 4 týdnů (Starter Edition).
 • it.Shop Floor Cockpit
  Vaše společnost chce zaznamenávat čas odpracovaný na výrobních objednávkách jednotlivými operátory, aniž by používala nástroj třetí strany, nebo standardní transakci SAP CATS, kterou již používá HR pro záznamy a sledování odpracované doby pro účely výpočtu mzdy. Potřebujete nástroj navržený specificky pro zaznamenávání skutečných časů výrobních činností bez nutnosti ručního zásahu.
  Vaše společnost chce zaznamenávat čas odpracovaný na výrobních objednávkách jednotlivými operátory, aniž by používala nástroj třetí strany, nebo standardní transakci SAP CATS, kterou již používá HR pro záznamy a sledování odpracované doby pro účely výpočtu mzdy. Potřebujete nástroj navržený specificky pro zaznamenávání skutečných časů výrobních činností bez nutnosti ručního zásahu.
 • it.trade Sales Order Monitor
  Firmy potřebují přístup k nástrojům pro reporting k zajištění vysokých úrovní produktivity a maximalizaci obchodního potenciálu. Je důležité, aby obchodní cykly vaší firmy umožňovaly vytváření jednotných reportů pro zpracovávání koncových zakázek a centrální kokpit pro pohodlné sledování cen.
  Firmy potřebují přístup k nástrojům pro reporting k zajištění vysokých úrovní produktivity a maximalizaci obchodního potenciálu. Je důležité, aby obchodní cykly vaší firmy umožňovaly vytváření jednotných reportů pro zpracovávání koncových zakázek a centrální kokpit pro pohodlné sledování cen.
 • it.trade Transportation Scheduler
  Při přepravě produktů může být obtížné dosáhnout synchronizace termínů mezi vašimi provozovateli skladů a přepravními společnostmi.
  Při přepravě produktů může být obtížné dosáhnout synchronizace termínů mezi vašimi provozovateli skladů a přepravními společnostmi.
 • it.x-EDIconnect
  it.x-EDIconnect zajišťuje zapojení vašich zákazníků a dodavatelů do výměny elektronických zpráv (EDI). it.x-EDIconnect proto představuje technický základ pro typické komunikační kanály (např. OFTP ISDN nebo Telebox / X.400) a podporuje standardní datové formáty (např. VDA nebo EDIFACT). it.x-EDIconnect je navíc kompatibilní s jakýmkoli systémem ERP.
  it.x-EDIconnect zajišťuje zapojení vašich zákazníků a dodavatelů do výměny elektronických zpráv (EDI). it.x-EDIconnect proto představuje technický základ pro typické komunikační kanály (např. OFTP ISDN nebo Telebox / X.400) a podporuje standardní datové formáty (např. VDA nebo EDIFACT). it.x-EDIconnect je navíc kompatibilní s jakýmkoli systémem ERP.
 • SecureHANA.it
  Balíček SecureHANA.it společnosti itelligence přináší předem konfigurovaná řešení SAP HANA Security, včetně SOX ready, Segregation of Duties Compliant Design Time HANA Roles, Risk and Control Matrix pro SAP HANA a několik tabulkových šablon pro funkce Security Assessment, vytváření rolí (Role Build) a porušení segregace oprávnění (SOD) v rámci databáze HANA.
  Balíček SecureHANA.it společnosti itelligence přináší předem konfigurovaná řešení SAP HANA Security, včetně SOX ready, Segregation of Duties Compliant Design Time HANA Roles, Risk and Control Matrix pro SAP HANA a několik tabulkových šablon pro funkce Security Assessment, vytváření rolí (Role Build) a porušení segregace oprávnění (SOD) v rámci databáze HANA.
Výsledky