text.skipToContent text.skipToNavigation

G.I.B Dispo-Cockpit Planning (DCP)


JEDNODUCHÉ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

Seznámení

Plánování výroby a vytváření harmonogramů je fluidní, dynamický proces. Plány se neustále upravují, aby bylo možné splnit měnící se požadavky zákazníků. Mění se priority a přesouvají kapacity. Řízení plánů a zdrojů v tomto dynamické prostředí vyžaduje flexibilní a snadno použitelné nástroje pracující v reálném řase ve vašem kmenovém systému SAP.

Plánování výroby a vytváření harmonogramů je fluidní, dynamický proces. Plány se neustále upravují, aby bylo možné splnit měnící se požadavky zákazníků. Mění se priority a přesouvají kapacity. Řízení plánů a zdrojů v tomto dynamické prostředí vyžaduje flexibilní a snadno použitelné nástroje pracující v reálném řase ve vašem kmenovém systému SAP.
Plánování výroby a vytváření harmonogramů je fluidní, dynamický proces. Plány se neustále upravují, aby bylo možné splnit měnící se požadavky zákazníků. Mění se priority a přesouvají kapacity. Řízení plánů a zdrojů v tomto dynamické prostředí vyžaduje flexibilní a snadno použitelné nástroje pracující v reálném řase ve vašem kmenovém systému SAP.
Zvolte variantu
 • Přináší efektivitu do celého procesu plánování výroby
 • Vytváří centrální plánovací modul se zpětnou vazbou v reálném čase
 • Seřazuje pohyblivé položky ve výrobním plánu pro dosažení časové linky produktu na vysoké úrovni

Řešení Dispo-Cockpit Planning (DCP) nabízí plánovací tabulku pro optimální plánování kapacit a stanovování pořadí činností výrobního procesu. Funkcionalita přetahování objektů s odezvou v reálném čase v rámci simulačního režimu umožňuje uživateli měnit časové plány a pořadí činností a vidět výsledky dříve, než mají takové kroky dopad na výrobu. Všechny zdroje, kapacity a pracovní harmonogramy jsou brány v úvahu pro vytvoření optimálního plánu výroby.

 • Plně integrováno do systému SAP, není potřeba žádný další hardware nebo rozhraní
 • Snadné nastavení a úprava kapacit
 • Zóna zmrazených dat, ad hoc vzorce, individuální víceobrazový monitor
 • Individuální vzhled pracovního centra
 • Integrace informací MRP
 • SAP ECC 6.0 EhP 0
 • G.I.B Dispo-Cockpit je důvěrný materiál ve vlastnictví společnosti Gessellschaft fur Infromation und Bildrung mBH. (G.I.B)
 • Společnost itelligence, Inc. je certifikovaným prodejcem a implementačním partnerem řešení G.I.B
 • Všechny publikované ceny představují pouze odhad v amerických dolarech. Skutečná cena se stanoví během procesu analýzy a nabídky prováděného společností itelligence.
 • Toto řešení vyžaduje uzavření smlouvy na údržbu software, včetně podpory Help Desk a aktualizací produktu
 • V ceně software nejsou zahrnuty implementační služby
 • Další informace jsou k dispozici na G.I.B Dispo-Cockpit Portfolio